Volkan DEDE / Genel Müdür

Pozisyonunun diğer isimleri ülke direktörü, yönetim kurulu başkanıdır. Firmanın belirli bir ülkedeki ya da bölgedeki operasyonunu yürütür. Aynı zamanda kurum hedeflerinin gerçekletirilmesine yönelik strateji ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Bülent AÇIL / Enjeksiyon-Plastik Üretim Yöneticisi

Üretilen mamullerin şirketin kalite ve miktar hedeflerine uyması için; malzeme gelişi, üretim süreci, tedarik,bakım ve teknoloji ile ilgili tüm aktiviteleri koordine eder. Aynı zamanda güvenlik kurallarına uyulmasından, gereken bakım ve…

Faruk POLAT, Mustafa TEZCAN / Vardiya Amiri

Üretim kalite ve miktar hedeflerine ulaşması için tüm aktiviteleri koordine eder ve vardiya takımını yönetir. Aynı zamanda güvenlik kurallarına uyulmasından, gereken bakım ve tamiratların yapılmasından sorumludur.

Vesile ACARÖZ / Gruplama Hattı Sorumlusu

Üretim kalite ve miktar hedeflerine ulaşması için tüm aktiviteleri koordine eder ve vardiya takımını yönetir. Aynı zamanda güvenlik kurallarına uyulmasından, gereken bakım ve tamiratların yapılmasından sorumludur.

Mehmet KARAHAN / Satınalma ve Lojistik direktörü

Bir şirket için çeşitli mal ve hizmet alımlarının kontrat veya sipariş edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesinden sorumludur. Malzeme,  ekipman, alet, parça gibi malların ve hizmetlerin alımıyla ilgili aktiviteleri koordine eder. Firmanın lojistik…

Zeynep ŞEN / Finans Yöneticisi

Şirkette finansman ve mali işlerle ilgili tüm konulardan sorumludur. Mali tablolar, raporlar, bütçeler ve tahminler dahil olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumludur. Tüm finansal konuları inceler ve yönlendirir. Aktif ve pasif…

Musa Murat CÜZE / İhracat Satış – İç Piyasa Proje Sorumlusu

İhracat ve iç satış stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve kontoründen sorumludur. Müşteri profilleri oluşturur, portföyünü geliştirmek için araştırmalar yapar, pazarlama hedefleri doğrultusunda operasyonları planlar uygular ve takip eder. İhracat departmanının aktivitelerini…